Menu
Home
Akční nabídky
Silnoproud
Slaboproud
Hromosvody
Zakázková realizace osvětlení
EZS
Fotogalerie
Kontakty
Reference

Informace
 

svítící listela pod vodou

Ještě než se podařilo na stavbě svítící podlahovou listelu a dlažbu zaspárovat, tak přišel přívalový déšť a došlo k zanesení kanalizace objektu. Při tomto přívalovém dešti... více >>

Ostatní
 

 

Oprávnění k činosti

Poděkování

Zajímavé odkazy


Informace

HROMOSVODY ANEB OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM

V současné době vstoupila v platnost nová norma ČSN 62305, která nahrazuje již neplatnou dřívější normu na ochranu před bleskem. Hlavní rozdíl je především ve způsobu celkového návrhu ochran, kdy je nutné určit stupeň ochrany dle míry rizika a dle těchto podkladů navrhnout koncepci ochrany. Laicky řečeno, i dva stejné domy nemusí mít stejný hromosvod, a přesto nejde říct, že by byl jeden z nich špatný.
Z historického hlediska byly generace našich předků existenčně závislé především na hospodářství a zemědělství . Předchozí norma vznikla v 50. – 60. letech minulého století a zohledňovala požadavky a poznatky z doby jejího vzniku. Průmysl té doby používal zařízení, které nemělo citlivé prvky a domácí spotřebiče na tom byly podobně. S masivním rozvojem techniky, elektroniky a především různých sdělovacích sítí  a jejich vzájemnou provázaností začala být svými požadavky zastaralá a neřešila současné požadavky.  Celkový nárůst elektrizace, automatizace a vzájemné propojení různých sítí si vyžádalo novou koncepci řešení ochran před bleskem a přepětím.
V současné době dělíme ochranu před bleskem a přepětím do dvou základních skupin:

 1. Vnější ochrana ( hromosvod )
 2. Vnitřní ochrana ( hlavní ochranné pospojování, doplňkové ochranné pospojování, instalace svodičů přepětí )

Jestliže podíl škod způsobených živlem vyplacených pojišťovnami činil pro škody způsobené bleskem v roce 1983 8%, tak v roce 2008 to bylo již 30%. Tento vývoj škod potvrzuje, že do budoucna není dobré tuto ochranu podceňovat.
Co nás do budoucna dále čeká?

 1. Vyšší nárůst spotřebičů
 2. Miniaturizace a další zvýšení citlivosti spotřebičů
 3. Vyšší provázanost jednotlivých sítí

S tímto vývojem se dá předpokládat i vznik vyšších škod způsobených úderem blesku. Z tohoto důvodu je nutné věnovat ochraně před bleskem do budoucna mnohem vyšší pozornost než doposud.
Při návrhu ochrany se zohledňuje zejména pravděpodobnost a dále možné následky s výší možné škody.
Pravděpodobnost určuje:

 1. Zeměpisná poloha budovy. Pro ČR se uvažuje v průměru cca 25-30 bouřkových dní v roce.
 2. Poloha chráněné budovy. Zastínění budovy například vyšší sousední budovou, stromem, lesem, atd., sice může snížit pravděpodobnost zasažení chráněné budovy bleskem, přesto se na tento způsob ochrany nedá spoléhat nebo jej pokládat za dostatečný.
 3. Rozměry, konstrukce a výška objektu.

Těžko můžeme ovlivnit pravděpodobnost, můžeme však omezit výši a následky škod.
Škody dělíme na:

 1. Úraz nebo zabití člověka.
 2. Majetkové škody.
 3. Následné škody, zejména u organizací.

Naše firma nabízí v současné době komplexní službu v návrhu a realizaci ochrany proti přepětí od zajištění projektu, přes realizaci až po servis během životnosti zařízení. Hromosvody nabízíme jak v tradičních materiálech, to je pozinkovaná ocel a měď, tak v moderních materiálech slitiny hliníku AlMgSi a nově také v nerezové oceli. Zvláště u nerezové oceli vychází velmi výborně vzájemný poměr užitná hodnota a cena. V materiálovém provedení nerez nabízíme také provedení zemničů.
V případě potřeby jsme schopni dle možností provedení hromosvodu přizpůsobit požadavkům architekta. Nabízíme také i provedení skrytých svodů izolovaným vodičem, kdy nedochází k riziku přeskoku bleskového proudu jako u tradičního vodiče zataženého v běžné trubce.

Máte–li zájem o bližší informace, kontaktujte nás.

 


 


 
©copyright 2008 design by i-grafika